ตัดและแต่งต้นไม้ เพื่อป้องกันรากต้นไม้ ชอนไช ผนัง ทำให้ผนัง ชำรุด แก้ไขพื้นที่ ไม่ให้รกร้าง และป้องกันอันตรายกิ่งไม้ ลำต้น ไม้ตกหล่นทาสี ราวเหล็ก บริเวณพื้นที่ส่วนกลางสระว่ายน้ำ ป้องกันราวเป็นสนิมและ เพื่อยืดอายุการใช้งานจัดให้มีการ ฉีดปลวกบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เจ้าของร่วม


พนักงานรักษาความปลอดภัยเปลี่ยนหลอดไฟ เหตุฉุกเฉิน ไฟส่องสว่างชำรุด


จัดให้มีการรักษาความปลอดภัย วงเงินคุ้มครองความเสียหาย อันเกิดแก่ทรัพย์สินกรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากผู้รับจ้าง ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เป็นวงเงิน 552,000 บาท