ซ่อมแซมหลังคารั่ว ชั้น7 อาคาร 2ซ่อมแซมท่อน้ำระบบชำรุด เป็นสนิม น้ำรั่วอาคาร2ซ่อมแซมผนังแตกร้าวหลังคาซึม ด้านข้าง อาคาร 2 แก้ไขฝ้าชำรุดห้องเจ้าของร่วม เนื่องจากทรัพย์ส่วนกลางเสื่อมสภาพแก้ไขสายไฟ เปลือย นำใส่กล่อง ป้องกันการเกิดไฟดูด

ภาพก่อนแก้ไข


ซ่อมแซมหลังคาลานจอดรถชำรุด
ซ่อมแซมเปลี่ยนบานหน้าต่างชำรุด อาคาร 1 และอาคาร 2