ภาพการล้างบ่อพักน้ำและถังน้ำ

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดการเปลี่ยนท่อน้ำที่เป็นสนิม (ชำรุด )

ภาพก่อนแก้ไข

กาพก่อนแก้ไข

ภาพหลังแก้ไข

ภาพหลังแก้ไขเพิ่มปั้มสำรองและเปลี่ยนท่อระบบปั้มที่เป็นสนิมชำรุด

ก่อนทำ

หลังทำจัดให้มีการฉีดปลวกพื้นที่ส่วนกลาง และภายในห้องเจ้าของร่วม เดือนละ 1ครั้ง


แก้ไขและซ่อมแซมตู้คอนโทรลปั้มแต่ละอาคาร

ภาพก่อนปรับปรุง

ภาพหลังปรับปรุงกิจกรรมการ เพิ่มแสงสว่างโครงการ และ เดินสายไฟลานจอดรถ พื้นที่ด้านนอกอาคาร แก้ไขการต่อไฟให้เป็นระบบอนุกรมและเปลี่ยนหลอดไฟเป็นประเภท LEDแก้ไขเดินสายไฟ ตู้ consumer เปลี่ยนแปลง

timer เป็นระบบดิจิตอล และมีแบตเตอรรี่สำรอง

ภาพก่อนปรับปรุง

ภาพหลังปรับปรุง